Szkółka


REGULAMIN SZKÓŁKI PŁYWACKIEJ DELFIN SPORT & FUN PODCZAS PANDEMII COVID-19

Środki higieny i zasady wejścia na basen J&J SPORTCENTER od 06.06.2020

1. Podczas wymiany grup szatnie, toalety, prysznice, sprzęt pływacki i krawędzie basenu będą regularnie dezynfekowane.
2. Instruktorzy/Trenerzy nie muszą używać maseczek/przyłbic podczas prowadzenia lekcji.
3. Osoby wchodzące do budynku ośrodka zobowiązane są do dezynfekcji rąk.
4. Ilość chloru (dezynfekcja) w basenie ustawiona jest na poziomie wymaganym przez Główny Inspektorat Sanitarny.
5. Rodzice/Opiekunowie nie powinni przebywać w budynku ośrodka. Jeśli małe dzieci mają problem z wejściem bez taty/mamy/opiekuna, obowiązkowe jest zakrywanie twarzy maseczką/przyłbicą przez rodzica/opiekuna na czas przebywania w budynku ośrodka.
6. Prosimy ubrania wierzchnie schować na czas zajęć do plecaków/toreb i zawiesić w szafkach lub na haczykach.
7. Lekcje mogą zostać skrócone o 5 minut, wtedy kiedy występuje największe skupienie i kontakt między dziećmi.
8. Zajęcia trwają 45 minut. Po nich następuje 15 minutowa przerwa techniczna.
9. Dzieci powinni zachować dystans w hali basenowej podczas oczekiwania na lekcję, nad czym będą czuwać Trenerzy/Instruktorzy.
10. Poza terenem hali basenowej, dzieci i rodzice powinni poruszać się w maseczce/przyłbicy. Osłonę ust i nosa zdejmujemy podczas przebierania się i chowamy do plecaka/torby.
11. Wyznaczany będzie jeden Instruktor/Trener w celu zapewnienia zgodności przestrzegania niniejszego regulaminu.
12. Wielkość obiektu jest zgodna z przepisami i regulacjami rządowymi. Prosimy w miarę możliwości jak najszybciej opuścić prysznice, szatnie i budynek ośrodka. Prosimy przynosić ze sobą tylko niezbędne rzeczy do pływania (strój, czepek, okularki, klapki, ręcznik). Obowiązuje zakaz spożywania posiłków na terenie basenu, szatni, korytarzy.
13. Obowiązuje ilość 4 osób na tor.
14. Z basenu korzysta tylko Szkółka Pływacka DELFIN Sport & Fun, żadna inna organizacja ani dzieci nie będą przebywać w szatniach i na basenie.
15. W celu utrzymania dystansu społecznego, prosimy o przyjazd nie wcześniej niż 5 minut przez rozpoczęciem zajęć i wyjście do 10 minut po zakończeniu zajęć.
16. Celem skrócenia czasu przebywania w szatni przed zajęciami, zalecamy założyć strój kąpielowy w domu.